Jesteś doświadczonym kierowcą? Znasz się na przepisach ruchu drogowego? Pomóż innym na Forum »

Kodeks Drogowy - Prawo O Ruchu Drogowym

Kodeks drogowy (ostatnia aktualizacja: 11-01-2018 r.) - tekst jednolity ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku "Prawo o ruchu drogowym" na podstawie Internetowego Serwisu Aktów Prawnych (isap.sejm.gov.pl). Kodeks drogowy reguluje przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego, składa się z działów, które dzielą się na rozdziały i oddziały:

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1-2)

Dział II. Ruch drogowy

Dział III. Pojazdy

Dział IV. Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Dział V. Kontrola ruchu drogowego

Dział Va. Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 140b-140l)

Dział Vb. Kary pieniężne (art. 140m-140n)

Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe (art. 141-151)

Załączniki

REKLAMA