Jesteś doświadczonym kierowcą? Znasz się na przepisach ruchu drogowego? Pomóż innym na Forum »

Przepisy o ruchu pieszych

 1. Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd (art.14 pkt 1):
  • na przejściach dla pieszych: 50
  • w miejscach innych niż przejścia dla pieszych: 100
 2. Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi: 100 zł (art.14 pkt 1)
 3. Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni: 50 zł (art.14 pkt 7)
 4. Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych: 50 zł (§30)
 5. Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi (art.14 pkt 2):
  • na obszarze zabudowanym: 50
  • na obszarze niezabudowanym 100
 6. Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko: 50 zł (art.14 pkt 3)
 7. Przebieganie przez jezdnię: 50 zł (art.14 pkt 4)
 8. Chodzenie po torowisku: 50 zł (art.14 pkt 5)
 9. Wchodzenie na torowisko gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie: 100 zł (art.14 pkt 6)
 10. Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza: 50 zł (art.11 ust.1)
 11. Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi: 50 zł (art.11 ust.2
 12. Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim: 50 zł (art.11 ust.3)
 13. Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko: 50 zł (art.13)
 14. Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych: 50 zł (art.45 ust.1 pkt 4)
 15. Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów: 50 zł (art.11 ust.4)
 16. Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku: do 100 zł (art.11 ust.4a)

REKLAMA